contact | nederlands | english

Lichtobject Gemeentearchief Leiden

In opdracht van de gemeente Leiden ontwierp Frans van Nieuwenborg de lichtinstallatie voor de nieuwbouw van het Gemeentearchief Leiden.

Van Nieuwenborg liet zich inspireren door het intieme karakter van de publieke ruimten en het zelfbesloten karakter van werkzaamheden in een archief: de studie van het verleden vormt in wezen de leidraad voor de interpretatie van het niet altijd heldere heden.
Beide zijn gebaseerd op reflectie van het heden door bestudering van het verleden.

specificaties