contact | nederlands | english

Exser innovatieprijs

Opdrachtgever:
Directie van Exser, Nationaal Centrum voor Diensteninnovatie

Dit ontwerp verbeeldt het spanningsveld tussen traditie en vernieuwing. Innovatie is nodig, maar gaat hand in hand met datgene wat de traditie heeft voortgebracht. Beide discussen grijpen dan ook in elkaar en verbeelden op deze manier de stevige en tegelijk tedere balans die tussen beiden nodig is.

specificaties