contact | nederlands | english

Steen der wijzen

Opdrachtgever:
De Haagse Orde van Advocaten

Toepassing:
Herinneringsteken voor jubilarissen in het ambt van advocaat

De rivierkei is het eerste gereedschap van de mens. Het is het oeroude werktuig voor jacht en oorlog. Dit object verbeeldt dit spanningsveld waarin de jubilaris ‘keien’ heeft bewerkt, gepolijst en geslepen op weg naar de steen der wijzen: het Nederlands Recht.

specificaties