contact | nederlands | english

Canto chiaro

Van Nieuwenborg combineert het van oorsprong kille tl-licht met de warmte
van een dichtregel’

(Volkskrant Magazine)

Canto chiaro is een met licht geschreven dichtregel. Met een nieuwe gepatenteerde lasertechnologie schrijft Van Nieuwenborg poëzie aan de binnenzijde van het glas van zijn lampen. De dichtregels belichten ieder een ander aspect van licht. De gedichten zelf (van twintig dichters uit tien Europese landen) staan in de bij dit project behorende dichtbundel met een verhaal over, of een levensbeschouwing van de betreffende auteur.

specificaties